420 intoxicaties

INTOXICATIES

009 tractus circulatorius overzicht

010 acuut coronair syndroom  

011 stabiele angina pectoris

012 hypertensie

013 atriumfibrilleren

014 acuut hartfalen

015 chronisch hartfalen

016 CVRM voor patiënten zonder HVZ

017 CVRM voor patiënten met HVZ

018 CVA

030 START-STOPP criteria

040 antihypertensiva overzicht

049 antistolling overzicht

050 atriumfibrilleren

051 hartfalen, myocardinf. & coronaire hz

052 CVA

053 antistolling rond ingrepen

054 DVT & longembolie

055 antidotum voor cumarinederivaten

060 START-STOPP criteriaANTISTOLLING

TRACTUS RESPIRATORIUS

089 tractus digestivus overzicht

090 peptische aandoeningen

091 misselijkheid en braken

092 obstipatie

093 diarree

094 levercirose

100 START-STOPP criteria

TRACTUS DIGESTIVUS

119 tractus urogenitalis overzicht

120 urineweg infecties

122 mictieklachten bij mannen

123 * BPH

124 * urge incontinetie

125 * acute blaasretentie

126 incontinentie bij vrouwen

127 vaginale klachten

128 blaaskatheters

130 START-STOPP criteria

135 tractus neurologicus overzicht

136 pijn nociceptief

138 pijn neuropatisch

139 epilepsie

140 Parkinson

141 * Parkinson symptomen

142 * Parkinson anatomie

143 * classificatie Parkinson

144 * onvoldoende effect behandeling

145 * wearing off fenomeen

146 * peak dose dyskinesieen

147 * onvoorspelbare respons fluctuaties

148 * dementie en psychose

149 * depressie en Parkinson

150 * overmatig speekselvloed

151 * bijwerkingen van medicatie

155 dementie

157 START-STOPP criteria


TRACTUS NEUROLOGICUS

DEHYDRATIE

TRACTUS UROGENITALIS

219 huid/wond overzicht

220 huidinfecties

221 schimmelinfecties

222 eczeem, urticaria en psoriasis

223 jeuk

224 eeltvorming

225 hemorroïden

226 huidverzorging

227 wondzorg

228 verbandmateriaal voor wondzorg

229 brandwonden

230 decubitus

241 erythrasma

242 impetigo vulgaris

243 impetigo bulbosa

244 panaritium

245 cellulitis

246 ecthyma ulcus

247 erysipelas

248 paronychia

249 karbunkel

250 furunkel

251 herpes simplex

260 decubitus

HUID / WOND

TRACTUS CIRCULATORIUS

179 tractus locomotoricus overzicht

180 jicht

181 spierspasmen

182 osteoporose

190 START-STOPP criteria


159 probleemgedrag overzicht

160 slaapstoornis

161 nachtelijke onrust

162 delier

163 angststoornis

164 depressie

165 agitatie/agressie bij dementie

166 hallucinaties / wanen

170 START-STOPP criteria

171 advies bij voorschrijven

173 psychofarmaca overzicht

174 psychiatrisch onderzoek

PROBLEEMGEDRAG

TRACTUS LOCOMOTORIUS

269 bloed overzicht

270 anemie schema en oorzaken overzicht

271 anemie achtergrond informatie

272 anemie medicatie

280 START-STOPP criteria

BLOED

310 diabetes melitus overzicht

313 diabetes onderzoek

314 stappenplan diabetes melitus type 2

315 hypoglycemie

316 DM in de laatste levensfase

330 START-STOPP criteria


DIABETES MELLITUS

SCHILDKLIER

340 keel-neus-oor overzicht

342 mond

343 rhinitis

344 neusbloeding

345 otitis externa

KEEL - NEUS - OOR / MOND

360 ogen overzicht

360 ooginfectie

361 droge ogen

370 START-STOPP criteria ogen

379 allergische reactie overzicht

380 acute allergische reactie

381 allergische reactie

390 terminale zorg overzicht

391 palliatieve sedatie

392 intemitterende toediening

393 misselijkheid en braken

394 complicaties

395 euthanasie

401 palliatieve sedatie versus euthanasie

OGEN

ALLERGISCHE REACTIE

TERMINALE ZORG

289 schildklier overzicht

290 diagnostiek

291 subklinische hypothyreoïdie

292 hypothyreoïdie

293 subklinische hyperthyreoïdie

294 hyperthyreoïdie069 tractus respiratorius overzicht

070 astma

071 COPD

072 exacerbatie COPD

073 lage luchtweginfecties (pneumonie)

074 * ingangsklacht “acuut hoesten”

075 * ingangsklacht “koorts en/of delier”

076 * achtergrond info. luchtweginfecties

078 COVID-19

080 influenza

082 tabel sympt. virale infect./hooikoorts

083 START-STOPP criteria

109 dehydratie overzicht

110 oorzaken van dehydratie

111 anamnese,lich.en lab.onderzoek

112 preventie en behandeling

113 hypodermoclyse uitvoering

114 infusievloeistoffen

pagina 001

klik hier voor zoek opdrachten

index formularium | index achtergrond informatie | zoeken


Link naar het Farmacotherapeutisch Kompas Link naar inloggen Ysis Link naar NHG standaarden Link naar website VERENSO Link naar SO portaal


EXTERNE LINKS

ARCHIPEL

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

RICHTLIJNEN

LABORATORIUM


INDEX

Versie 10-08-2020 (9.82)

G.T.R. van Laere, arts

ANTISTOLLING

RESPIRATORIUS


SCHILDKLIERDIGESTIVUS


DIABETESDEHYDRATIE

UROGENITALIS


KNO / MOND


OGEN

NEUROLOGICUS

ALLERGIE

PROBLEEMGEDRAG


TERMINALE ZORG

LOCOMOTORIUS

INTOXICATIES

HUID / WOND

CIRCULATORIUS

BLOED

= voorschijven door vs

Link naar afspraak over voorschrijven door de VS Link naar afspraak over voorschrijven door de VS

= lab. controle nodig

Bij deze medicatie moet mogelijk laboratorium onderzoek worden verricht

= werkvoorraad

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen

Archipel formularium

www.verpleeghuisformularium.nl

Deze medicatie zit in de werkvoorraad